Quy hoạch CB
Cựu chiến binh

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 

 

 

Chủ tịch

Lê Xuân Chiến

ĐT: 0912763538

 

 Hội viên

                              

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Phạm Xuân Tiệp

Đai học

Hội viên

2

Trần Văn Tuấn

Đai học

Hội viên

3

Tạ Đức Chinh

Đại học

Hội viên

4

Đào Ngọc Anh

Đại học

Hội viên

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE