Tin hoạt động
Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày cập nhật: 23/02/2018

    Ngày 20-2-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII).

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

 

Ngày 21-2-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII).


Đ/c Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh - Báo cáo viên, đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.


Đ/c Dương Xuân Thoạn -  Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Thoạn, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các đảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tham gia viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt, viên chức và người lao động về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công việc trong thời gian tới./.

Nguyễn Thanh Bình
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE