Tin hoạt động
TỔ CHỨC KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày cập nhật: 06/04/2018

    TỔ CHỨC KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG.

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết cuộc họp lãnh đạo Nhà trường ngày 06/10/2015 về việc triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1975-2015) và khai giảng năm học 2015-2016; Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

           1. Mục đích:

          - Ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển nhằm khẳng định những thành tích của Đảng bộ, CBGV và HSSV của Trường đã đạt được, đặc biệt là kết quả đào tạo nguồn nhân lực VHNT, giáo dục- đào tạo và các tài năng nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh và khu vực; tuyên truyền, quảng bá về ngành nghề, chất lượng đào tạo của Trường đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

          - Giáo dục niềm tự hào về truyền thống Nhà trường và nghề dạy học, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ CBGV và HSSV, chung sức xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo-nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Tỉnh và khu vực.

          - Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ năm học 2015-2016.

          2. Yêu cầu:

          - Tổ chức trang trọng, an toàn, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

          - Phát huy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị Khoa, phòng, trung tâm, cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên đối với ngày Lễ kỷ niệm của Trường thành công tốt đẹp.

II. Nội dung:

          1. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và khai giảng năm học 2015-2016.

          Thời gian: 8h  ngày 13/11/2015 (thứ 6)

          2. Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Tổ chức kiểm tra chất lượng giáo viên kết hợp Hội giảng cấp khoa, lựa chọn giáo viên giỏi cấp khoa tham dự Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường  từ ngày 20/10 đến ngày 5/11/2015 (Có kế hoạch riêng).

          3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục-thể thao trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

          - Thời gian: Từ ngày 20/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015

          4. Triển lãm các tác phẩm mĩ thuật đã đoạt giải được treo ở triển lãm toàn quốc và khu vực của cán bộ, giáo viên và HSSV từ năm 2010-2015.

          - Thời gian khai mạc: 15h ngày 12/11/2015 (thứ 5)

          5. Xây dựng phòng truyền thống: Sưu tầm, trưng bày các hình ảnh, thành tích đạt được của tập thể và cá nhân nhà Trường trong 40 năm xây dựng và trưởng thành.

          - Thời gian khai mạc: 15h ngày 12/11/2015 (thứ 5)

          6. Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ của thầy và trò với các thế hệ HSSV

          - Thời gian khai mạc: 19h30 ngày 12/11/2015 (thứ 5)

III. Thành phần tham dự

          1. Về phía Nhà trường:

          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác tại trường

          - Học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường

          2. Về phía khách mời:

          - Đại biểu Bộ Văn hóa, thể thao & Du lịch, Bộ Giáo dục& Đào tạo

          - Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

          - Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh, Huyện ủy, UBND các huyện, Thành phố.

          - Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh và một số tỉnh ngoài

          - Phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa, phòng giáo dục các huyện, thành phố

          - Đài phát thanh, truyền hình

          - Nguyên Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và cán bộ, giáo viên Nhà trường qua các thời kỳ.

IV. Thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban:

          1. Thành lập ban chỉ đạo: (Có danh sách kèm theo)

          2. Thành lập 05 tiểu ban giúp việc (Các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung phụ trách, có danh sách kèm theo).

          1.1. Tiểu ban nội dung

          - Xây dựng kế hoạch chung và các tài liệu liên quan đến lễ kỷ niệm;

          - Diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và 10 năm lên cao đẳng;

          - Xây dựng chương trình lễ kỷ niệm;

          - Lập danh sách khách mời, thiết kế, in giấy mời và triển khai tổ chức thực hiện;

          - Liên hệ báo Thái Bình, Đài phát thanh, truyền hình để viết bài tuyên truyền về Nhà trường, viết bài trên trang Web của trường;

          1.2. Tiểu ban văn nghệ- Thể dục, thể thao

          - Xây dựng nội dung, tổ chức luyện tập chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và khai giảng năm học 2015-2016;

          - Xây dựng nội dung, chương trình văn nghệ giao lưu giữa Thầy và trò nhà Trường với cựu học sinh, sinh viên.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động TDTT

          1.3. Tiểu ban cơ sở vật chất - lễ tân

          - Bố trí cán bộ, giáo viên đón tiếp đại biểu, cán bộ hưu trí, HSSV về dự lễ kỷ niệm;

          - Tổng hợp số lượng đại biểu và khách mời; gửi giấy mời, quà lưu niệm tới các đại biểu;

          - Phối hợp với Đoàn thanh niên bố trí lực lượng đón đại biểu, khách mời, bê hoa, nhận hoa chúc mừng, trao phần thưởng;

          - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đảm bảo về cơ sở vật chất, môi trường, cảnh quan, khuôn viên nhà trường và công tác phục vụ cho các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

          - Làm việc với Điện lực Thành phố và công ty cấp thoát nước tạo điều kiện giúp đỡ Nhà trường về điện và nước trong thời gian trước, trong và sau buổi lễ được đảm bảo thông suốt;

          - Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy phát điện đề phòng mất điện lưới để phục vụ Lễ kỷ niệm;

          - Bố trí khách sạn, phòng khách, đặt chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu ở Trung ương và các trường bạn ở tỉnh ngoài;

          - Làm việc với công an phường, phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện Nhà trường đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh trước, trong và sau buổi lễ và đêm giao lưu văn nghệ;

          - Hợp đồng thuê rạp, bàn, ghế đảm bảo đủ số lượng chỗ ngồi, che nắng, mưa;

          - Lập dự trù về kinh phí, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho lễ kỷ niệm.

          1.4. Tiểu ban trang trí và triển lãm

          - Xây dựng chương trình chi tiết về các nội dung sau:

          + Xây dựng maket cụ thể về trang trí, sân khấu, các phòng tranh, phòng truyền thống trong  khuôn viên Nhà trường trước, trong lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa: (Khẩu hiệu, pano, bảng biểu...).

          + Trang trí sân khấu buổi lễ kỷ niệm, giao lưu văn nghệ, hội trường sân khấu thể nghiệm, phòng họp Nhà trường;

          + Xây dựng phòng truyền thống;

          + Xây dựng phòng trưng bày các tác phẩm mĩ thuật đã đoạt giải của giáo viên và học sinh, sinh viên.

          - Lâp dự trù kinh phí phục vụ cho trang trí, khánh tiết

          1.5. Tiểu ban tuyên truyền-

          - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV nhà trường thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

          - Làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về Nhà trường.

          - Phối hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong học sinh, sinh viên. Bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho HSSV.

          - Phối hợp với Tiểu ban trang trí, khánh tiết xây dựng phòng truyền thống trưng bày hình ảnh quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.    

V. Tổ chức hiện

          - Căn cứ vào Kế hoạch, các tiểu ban giúp việc xây dựng Kế hoạch chi tiết cho từng nội dung trình Ban giám hiệu phê duyệt, triển khai thực hiện.

          - Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, Đoàn thanh niên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo kế hoạch và sự điều động của lãnh đạo Nhà trường.

          - Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo với đồng chí Bùi Thị Dung - Phó Hiệu trưởng để nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đề ra./.

st
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE