Tin hoạt động
Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

Ngày cập nhật: 12/10/2018

    Thực hiện kế hoạch số 138/KH-VHNT , ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” năm học 2018 – 2019; từ ngày 01- 05/10/2018, toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường đã tích cực tham gia học tập và viết thu bài hoạch.

      Dự khai mạc “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” có đồng chí Dương Xuân Thoạn – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đ/c trong BCH Đảng ủy, BGH, các thầy cô là trưởng phó các khoa, giảng viên và toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường.

      Trong buổi học đầu tiên, đồng chí Dương Xuân Thoạn – Bí thư đảng ủy- Hiệu trưởng lên lớp gặp gỡ các tân học sinh, sinh viên; Thầy đã giới thiệu tổng quan và quá trình phát triển của Nhà trường giúp các em nhanh chóng hòa đồng, sớm ổn định học tập và thêm tự hào, yêu mến ngành học mà mình sẽ theo đuổi.

 

Đ/c Dương Xuân Thoạn – BT Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường gặp gỡ các tân HSSV

   Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” cho toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường nhằm thực hiện mục đích nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong Tỉnh, nước và quốc tế; Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục HSSV phấn đấu học tập và rèn luyện hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

      Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa còn giúp học sinh, sinh viên nắm bắt được các thông tin cơ bản về chương trình đào tạo mình theo học, về phương pháp học và các hoạt động mà học sinh sinh viên sẽ được tham gia trong quá trình học tập… 


Đ/c Phạm Thanh Sơn – Báo cáo viên Công an Tỉnh phổ biến pháp luật tới HSSV

    Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa còn giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhiệm vụ của HSSV nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

     Kết thúc “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” năm học 2018-2019, 100%  HSSV đã tập trung thảo luận và viết thu hoạch theo quy định.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC BUỔI HỌC
Nguyễn Thanh Bình
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE