Tin hoạt động
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV

Ngày cập nhật: 11/05/2020

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 8/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.


(Toàn Cảnh Đại hội)

Ngày 8/5/2020, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 
(Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội)
Đến dự và Chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 34 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã về dự đông đủ. 
Tại Đại hội, các Đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kiểm điểm những mặt mạnh, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau phần trình bày báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ý kiến đóng góp của các đảng viên tập trung vào một số vấn đề như: Chỉ đạo nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Đảng viên trong việc giảng dạy; Công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên; Công tác quản lý việc dạy - học và công tác cán bộ. 
Đến dự chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và quá trình phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể trong định hướng nhiệm kỳ tới: Đảng ủy cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục phát huy tốt ưu điểm đã đạt được, đánh giá khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện bồi dưỡng chính trị trong cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ trong diện quy hoạch quản lý, phấn đấu xây dựng gương sáng đảng viên của tỉnh. Đảng bộ Nhà trường cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, nâng cao đạo đức, giáo dục về cách ứng xử trong xã hội cho sinh viên, học sinh nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ để các em theo đuổi phát huy nghề nghiệp, làm sao sinh viên trường có đặc tính riêng, nhất là kỹ năng giao tiếp xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Nhà trường thực sự tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực để nêu gương cho học sinh, sinh viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường học thông minh, nhà trường trở thành trường điểm uy tín trong công tác đào tạo nghệ thuật trong khu vực góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy văn hóa tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình, lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí và Đại hội đã bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Bùi Thị Dung - Q. Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI gồm 3 đồng chí (01 dự khuyết).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI ĐẠI HỘI
(BCH nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội)(Đảng viên tham gia ý kiến tham luận tại Đại hội)

Nguyễn Thanh Bình
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE