Đào tạo tuyển sinh
TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MỚI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Ngày cập nhật: 04/08/2018

    TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MỚI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MỚI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

Căn cứ Văn bản số 335a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN, ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cho phép Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tuyển sinh mã ngành mới ở trình độ Cao đẳng; năm 2018, Nhà trường tuyển sinh mới các mã ngành:

 

 

1. Tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy ngành mới

*Ngành đào tạo:

Mã ngành

Chỉ tiêu

-Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Sáo, Nguyệt, Bầu)

6210216

15

-Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Organ)

6210217

15

*Hình thức đào tạo: Chính quy, 03 năm

*Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương trên toàn quốc.

2. Tuyển sinh cao đẳng liên thông ngành mới 

* Ngành đào tạo:

Mã ngành

Chỉ tiêu

-Cao đẳng Khoa học thư viện

6320202

20

-Cao đẳng Quản lý văn hóa

6220301

20

-Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

15

-Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

15

*Hình thức đào tạo:  Chính quy                   Thời gian đào tạo: 15 tháng

*Đối tượng: Đã tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Tuyển sinh cao đẳng liên thông ngành Sư phạm Âm nhạc, Mĩ thuật

* Ngành đào tạo:

Mã ngành

Chỉ tiêu

-Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

51140221

20

-Cao đẳng Sư phạm Mĩ thuật

51140222

20

*Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học            Thời gian đào tạo: 15 tháng

*Đối tượng: Đã tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Hình thức và thời gian thi

* Hình thức thi: Thi kết hợp xét tuyển: Xét điểm môn Văn và thi 2 môn năng khiếu (Môn thẩm âm, tiết tấu và nhạc cụ).

* Thời gian thi: Đợt 1 từ 27/08 đến 29/08/2018. Các đợt tiếp theo cách nhau 10 ngày.

5. Cơ hội học tập, việc làm và chế độ ưu đãi: Có cơ hội và điều kiện học lên trình độ cao hơn theo Quy định của Bộ LĐTB&XH. Được giới thiệu việc làm tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên, các đơn vị văn hóa… Sinh viên học chuyên ngành nhạc cụ truyền thống được giảm 70 % học phí.

* Hồ sơ dự tuyển: Thí sinh mua tại phòng Đào tạo-NCKH Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình hoặc tải trên Website của Trường.

*Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo-NCKH trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình-Số 12, Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình- Điện thoại 02273842405 hoặc 0912720728.

                                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018

ST
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE