Đào tạo tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Ngày cập nhật: 02/04/2019

    Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tuyển sinh năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

 

 

Địa chỉ: Số 12, đường Hoàng Công Chất, Phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 02273838584- 02273842405   

 Fax: 02273838584 .   Website: cdvhntthaibinh.edu.vn   

                                   

THÔNG TIN

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019

 

 

I. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1.Mã trường: CDD2604

 

2.Chỉ tiêu đào tạo

 

TT

Trình
 độ

Ngành đào tạo


ngành

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo (năm)

Đối tượng tuyển sinh

1

Cao
đẳng
chính
 quy
 

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây
(Nhạc cụ Organ)

6210217

10

3 năm

Tốt
 nghiệp
 THPT
và tương
đương
trở lên.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
(Nguyệt, Bầu, Sáo)

6210216

10

3 năm

Quản lý văn hóa

6220301

20

3 năm

2

Thanh nhạc

6210225

15

3 năm

3

Diễn viên sân khấu kịch hát
 ( DV chèo)

6210212

15

3 năm

4

Khoa học Thư viện

6320202

15

3 năm

5

Sư phạm Âm nhạc

51140221

20

3 năm

6

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

15

3 năm

7

Trung
cấp
 
 
 
 

Biểu diễn nhạc
cụ truyền thống

5210216

20

3 năm

- THPT,
- THCS

8

Đàn phím điện tử ( organ )

5210224

15

3 năm

- THPT,
- THCS

9

Nghệ thuật biểu diễn chèo

5210203

20

3 năm

- THPT,
- THCS

10

Thiết kế đồ họa                                          

5210102

30

2 năm

- THPT,
- THCS

11

Thanh nhạc

5210225

15

3 năm

- THPT,
- THCS

12

Nghệ thuật biểu diễn múa
dân gian dân tộc

5210207

10

3 năm

- THPT,
- THCS

13

Hội họa

5210103

30

2 năm

- THPT,
   - THCS

14

Hướng dẫn du lịch

5810103

30

3 năm

- THPT,
- THCS

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

1. Xét tuyển đối với ngành Quản lý văn hóa ( hệ chính quy và VLVH), ngành Khoa học thư viện.

- Hình thức xét tuyển 1. Xét kết quả thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 .

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn Văn, Sử, Địa,

- Hình thức xét tuyển 2. Xét kết quả học tập ở THPT .

Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm tổng kết lớp 12 (điểm trong học bạ),

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn: Văn, Sử, Địa.                           

Tổng điểm xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT từ 15 điểm trở lên.

Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THCN (không có bằng THPT) lấy điểm môn Văn, Sử và Địa trong bảng điểm toàn khóa.

2. Thi kết hợp với xét tuyển. Đối với các ngành trình độ trung cấp, cao đẳng: Nhạc cụ truyền thống, Organ, Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên chèo), Sư phạm Âm nhạc và Sư ­ phạm Mỹ thuật.

* Môn thi: Thi 2 môn năng khiếu (hệ số 2) cụ thể như sau:

   - Ngành Nhạc cụ truyền thống và Ogan gồm;

     Môn Thẩm âm + Tiết tấu + nhạc cụ

- Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên chèo) gồm:

 Môn Thẩm âm + Tiết tấu và môn Hát + Khả năng xử lý tình huống

- Ngành Thanh nhạc và Ngành Sư phạm Âm nhạc gồm:

Môn Thẩm âm + Tiết tấu và môn Hát

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật gồm:

Môn Hình họa (vẽ chì) và môn Bố cục (vẽ màu).

* Xét tuyển môn Ngữ  văn. Đạt 5,0 điểm trở lên

3. Kinh phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh)

- Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng:

+ Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

- Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển:

+ Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu)

4.Kinh phí đào tạo

          Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng chính phủ.

5.Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi, kết hợp xét tuyển

-Đợt1, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 10/07/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 1 từ ngày 18 đến 20/7/2019, gọi thí sinh trúng tuyển 19/8/2019.

-Đợt 2, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 25/7 đến hết ngày 15/08/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 2 từ ngày 20/8 đến 23/8/2019, gọi thí sinh trúng tuyển đợt 2 ngày 30/8/2019

-Đợt 3, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 22/8 đến hết ngày 22/09/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 3 từ ngày 26/9 đến 28/9/2019, gọi thí sinh trúng tuyển 10/10/2019

-Đợt 4, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 29/10/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 4 từ ngày 30  đến 31/10/2019, gọi thí sinh trúng tuyển đợt 4  ngày 04/11/2019.

 Thông tin chi tiết: Xem trên website:  cdvhntthaibinh.edu.vn hoặc liên hệ ban tuyển sinh - Phòng Đào tạo-NCKH, điện thoại: 1. Xét tuyển đối với ngành Quản lý văn hóa ( hệ chính quy và VLVH), ngành Khoa học thư viện.

- Hình thức xét tuyển 1. Xét kết quả thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 .

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn Văn, Sử, Địa,

- Hình thức xét tuyển 2. Xét kết quả học tập ở THPT .

Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm tổng kết lớp 12 (điểm trong học bạ),

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn: Văn, Sử, Địa.                           

Tổng điểm xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT từ 15 điểm trở lên.

Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THCN (không có bằng THPT) lấy điểm môn Văn, Sử và Địa trong bảng điểm toàn khóa.

2. Thi kết hợp với xét tuyển. Đối với các ngành trình độ trung cấp, cao đẳng: Nhạc cụ truyền thống, Organ, Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên chèo), Sư phạm Âm nhạc và Sư ­ phạm Mỹ thuật.

* Môn thi: Thi 2 môn năng khiếu (hệ số 2) cụ thể như sau:

   - Ngành Nhạc cụ truyền thống và Ogan gồm;

     Môn Thẩm âm + Tiết tấu + nhạc cụ

- Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên chèo) gồm:

 Môn Thẩm âm + Tiết tấu và môn Hát + Khả năng xử lý tình huống

- Ngành Thanh nhạc và Ngành Sư phạm Âm nhạc gồm:

Môn Thẩm âm + Tiết tấu và môn Hát

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật gồm:

Môn Hình họa (vẽ chì) và môn Bố cục (vẽ màu).

* Xét tuyển môn Ngữ  văn. Đạt 5,0 điểm trở lên

3. Kinh phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh)

- Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng:

+ Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

- Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển:

+ Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu)

4.Kinh phí đào tạo

          Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng chính phủ.

5.Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi, kết hợp xét tuyển

-Đợt1, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 10/07/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 1 từ ngày 18 đến 20/7/2019, gọi thí sinh trúng tuyển 19/8/2019.

-Đợt 2, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 25/7 đến hết ngày 15/08/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 2 từ ngày 20/8 đến 23/8/2019, gọi thí sinh trúng tuyển đợt 2 ngày 30/8/2019

-Đợt 3, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 22/8 đến hết ngày 22/09/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 3 từ ngày 26/9 đến 28/9/2019, gọi thí sinh trúng tuyển 10/10/2019

-Đợt 4, nhận hồ sơ ĐKXT, ĐKDT từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 29/10/2019; xét tuyển và thi kết hợp tuyển đợt 4 từ ngày 30  đến 31/10/2019, gọi thí sinh trúng tuyển đợt 4  ngày 04/11/2019.

 Thông tin chi tiết: Xem trên website:  cdvhntthaibinh.edu.vn hoặc liên hệ ban tuyển sinh - Phòng Đào tạo-NCKH, điện thoại 02273842405

                                                 TR­­ƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT  THÁI BÌNH


Tải mẫu Hồ sơ đăng ký dự tuyển

st
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE