Đào tạo - Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2018

Ngày cập nhật: 10/05/2018

   

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018

 

Căn c Thông tư số 18/2017/BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học; Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Công văn số 585/ĐHSPNTTW-ĐT ngày  20/4/2018 của Trường Đai học sư phạm Nghệ thuật Trung ương về việc phối với Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình liên kết tuyển sinh và đào tạo ngành: Sư phạm âm nhạc và sư phạm mĩ thuật.

1.      Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Đại học sư phạm âm nhạc

40

2

Đại học sư phạm mĩ thuật

40

-         Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

-         Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo

-         Thời gian đào tạo: 20 tháng

-         Địa điểm đào tạo: Tại trường Cao đẳng VHNT Thái Bình

-         Kinh phí đào tạo: Do người học đóng theo quy định

2.Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại phòng Đào tạo-NCKH Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình

            Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo-NCKH trường Cao đẳng VHNT Thái Bình  từ ngày 15/5/2018 đến hết ngày 15/7/2018.

    3.Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo-NCKH trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình. Số 12, Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

            Điện thoại: 02273842405 hoặc 0912720728

                                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                             Dương Xuân Thoạn

ST
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE