Đoàn thể
Công đoàn

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch

ThS. Trần Nhật Tân

ĐT: 0912720728 - 02273842405

 

Ban chấp hành

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lương Thị Nga

Thạc sĩ

Phó chủ tịch

2

Trần Văn Tuấn

Đại học

Phó chủ tịch

3

Hoàng Văn Dũng

Thạc sĩ

Ủy viên

4

 

 

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE