Đoàn thể
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCMINH

 

Bí thư

ThS. Đỗ Đức Độ

ĐT: 0948366226

 

Thành viên BTV

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Bùi Văn Tiệp

Đại học

Phó bí thư

2

Bùi Thị Kim Lộc

Thạc sĩ

Ủy viên

3

Đặng Cao Cường

 

Ủy viên - Đại diện khối HSSV

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE