Khoa -Trung tâm
Khoa Mỹ thuật

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

KHOA MĨ THUẬT


Trưởng khoa

ThS. Hoàng Trung Dũng

ĐT: 0983375499

 

Thành viên Khoa Mĩ thuật

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lương Tiến Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên mĩ thuật

2

Trần Văn Dư

Đại học

Giảng viên mĩ thuật

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE