Phòng
Tổ chức - Hành chính

Ngày cập nhật: 07/05/2018

   

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


Trưởng phòng 

Thành viên phòng TC - HC

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ


CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lương Văn Thuân

Thạc sĩ


Cơ sở vật chất phòng làm việc

2

Phan Tất Khánh

Đại học


Cơ sở vật chất phòng học

3

Trần Thế Huynh

Thạc sĩ


Nhân viên tin học

4

Phạm Thị Mỹ

Thạc sỹ


Văn thư

5

Hoàng Trọng Bình

 


Lái xe

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE