Phòng
PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH&ĐBLC

Ngày cập nhật: 05/05/2018

   

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH&ĐBCL

Phụ trách Phòng

ThS. Nguyễn Thanh Bình

ĐT: 0989663036 - 02273842405

  Thành viên phòng ĐT-NCKH&ĐBCL 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lê Thị Thúy

Đại học

Bộ phận tuyển sinh

2

Nguyễn Văn Quang

Đại học

Quản lý giờ giảng

3

Phạm Văn Giang

Đại học

Quản lý giảng dạy

4

Nguyễn Thị  Thùy

Thạc sĩ

Quản lý HSSV

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đại học

 Thư viện

6

Phí Thị Thảo

Đai học

 Thư viện

7 Trần Thị Anh Đào Thạc sĩ Quản lý lớp vừa học vừa làm

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE