Phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ngày cập nhật: 07/05/2018

   Trưởng phòng

ThS. Vi Thị Hằng

ĐT: 0905937666

 

Thành viên phòng TTKT&KĐCL

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Vũ Thị Liên

Thạc sĩ

Kế toán

2

Đặng Thị Mến

Cử nhân

Thủ quỹ

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE