Khoa -Trung tâm
Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG

 

 

 

 

 

 

Q. Giám đốc

Lê Xuân Chiến

ĐT: 0912763538

Thành viên Trung tâm ĐT - BD

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lê Xuân Chiến

Đại học - CH

Q. Giám đốc

2

Trần Thị Anh Đào

Đai học Nhân viên


.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE