Khoa -Trung tâm
Khoa Sân khấu - Âm nhac

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

KHOA SÂN KHẤU – ÂM NHẠC

 

Quyền Trưởng khoa

Trần Văn Tuấn

ĐT: 0913035389 

Thành viên Khoa SK - ÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Trần Văn Tuấn

Đai học

Q.  Trưởng khoa

2

Hoàng Anh Thái

Thạc sĩ

Tổ trưởng Thanh nhạc

3

Đàm Thu Thủy

Đại học

Giảng viên Thanh nhạc

4

Tô Sông Trà

Đại học

Giảng viên Thanh nhạc

5

Cao Thị Bình Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên lý luận

6

Đào Ngọc Anh

Đại học

Tổ trưởng Nhạc cụ dân tộc

7

Tạ Đức Chinh

Đại học

Giảng viên nhạc cụ hiện đại

8

Trần Công Phước

Đại học

Giảng viên nhạc cụ hiện đại

9

Quách Thị Xiêm

Đại học

Giảng viên NT Chèo

10

Nguyễn Thị Ninh

Đại học

Giảng viên NT Chèo


.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE