Khoa -Trung tâm
Khoa Sư phạm

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

KHOA SƯ PHẠM

 

 

 

 

 

 

Q. Trưởng khoa

Th. sĩ: Bùi Thanh Cảnh

ĐT: 0912864060

 

Thành viên Khoa sư phạm

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Vũ Thiên Lý

Đai học

Tổ trưởng lý luận âm nhạc

2

Vũ Thị Phong Lan

Thạc sĩ

Giảng viên lý luận âm nhạc

3

Vũ Mạnh Tưởng

Đại học

Giảng viên Thanh nhạc

4

Vũ Anh Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên Mĩ thuật

5

Đỗ Đức Độ

Thạc sĩ

Giảng viên Mĩ thuật

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên nhạc cụ hiện đại

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE