Phòng
Quản lý sinh viên

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   


Q. Trưởng phòng 

ThS. Nguyễn Thanh Bình

 

Thành viên phòng CTHSSV – TTGD&KĐCL

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Phạm Quốc Thắng

Thạc sĩ

Quản lý HSSV - KĐCL

2

Nguyễn Thị Thùy

Thạc sĩ

Quản lý Hồ sơ HSSV

3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Thanh tra và Kiểm định, BĐCL

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE