Trang chủ  »  VB CÁN BỘ - NGÀNH

Phân bổ chỉ tiêu năm 2019

Phân bổ chỉ tiêu viên chức Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình năm 2019

Quy hoạch CB

Quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015 - 2020; 2016 - 2021 và 2020 - 2025; 2021 - 2026.
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE