VB Cán bộ - Ngành
Quy hoạch CB

Ngày cập nhật: 08/08/2019

    Quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015 - 2020; 2016 - 2021 và 2020 - 2025; 2021 - 2026.
https://drive.google.com/file/d/1xOmXQ64YAIw7vfZpZPXEGpaVkd7y-Bsd/view?usp=sharing
st
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE