Trang chủ  »  TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Sinh viên mỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đạt giải thưởng trong Ngày hội

Sinh viên mỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đạt giải thưởng trong Ngày hội: Học sinh sinh viên với Văn hóa giao thông 2019; Tuyên dương “ Sinh viên 5 tốt”, Tập thể “ Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, năm học 2017 – 2018.

Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

Thực hiện kế hoạch số 138/KH-VHNT , ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” năm học 2018 – 2019; từ ngày 01- 05/10/2018, toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường đã tích cực tham gia học tập và viết thu bài hoạch.

Ngày 21-8-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII).

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra từ 7 – 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 20-2-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII).
Trang:  1  2  3 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE