Phòng
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày cập nhật: 05/05/2018

   

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trưởng phòng

ThS. Trần Nhật Tân

ĐT: 0912720728 - 02273842405

  Thành viên phòng ĐT&NCKH 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Lê Thị Thúy

Đại học

Bộ phận tuyển sinh

2

Nguyễn Văn Quang

Đại học

Quản lý giờ giảng

3

Phạm Văn Giang

Đại học

Quản lý giảng dạy

4

Nguyễn Thị  Thanh Tâm

Thạc sĩ

Quản lý học THPT

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đại học

Nhân viên Thư viện

6

Phí Thị Thảo

Đai học

Nhân viên Thư viện

 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE