VB Cán bộ - Ngành
Phân bổ chỉ tiêu năm 2019

Ngày cập nhật: 31/12/2019

    Phân bổ chỉ tiêu viên chức Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình năm 2019
 Các danh mục chi tiết xem tại đây:Phân bổ chỉ tiêu năm 2019
st
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE